Slakterier

Karta över slakterier

Önskar du återtag eller vill du komma i kontakt med slakterier som jobbar med lammslakt?
Vi hjälper dig att hitta slakterierna nära dig! Fyll i följesedeln som finns på denna sida och skicka till slakteriet i samband med slakt.