Svenska Miljökrav


Grön El från Tranås energi

Djur och natur är två av våra viktigaste element. Både för vårt klimat och för våra öppna landskap. Betande Får håller landskapet öppet och ger möjligheten för organismer och insekter att leva i våra marker. 

En del i vårt stöd till vår miljö är att ge energi till vår produktion genom Tranås Energi. I vår verksamhet upphandlar vi alla våra tjänster och produkter i störta möjliga mån så närproducerat som möjligt, en del i detta är vår El och energi.

100% Fossilfri tillverkning 

Det är viktigt för oss att värna om vår miljö, vårt klimat och den biologiska mångfalden. Vår produktion drivs helt fossilfritt. Vår ångpanna och våra maskiner drivs av grön el från Tranås el. Våra torkrum har ett återvinningssystem och värms upp med fjärrvärme. Likaså värms både vårt vatten och lokaler med fjärrvärme från Tranås Energi.


Skickar man sina skinn till oss från närområdet blir det kortare transporter med mindre koldioxidutsläpp och fårägaren har då ett "närproducerat" skinn. 

Reningsverk & Kontroller

Vi har ett eget reningsverk som tar hand om och renar allt vatten vi använder i vår produktion innan slutlig rening sker i det kommunala reningsverket i Tranås.

Vi sorterar även allt avfall. Vi gör våra inköp av material till vår produktion så lokalt och miljövänligt som möjligt med höga kvalitetskrav.

Vår kontrollmyndighet i Sverige är Länsstyrelsen. Vi lämnar en miljörapport varje år med relevant information om produktionen samt miljöpåverkan inklusive information om de ämnen vi använder och förbrukar.

Vart tredje år gör Länsstyrelsen en genomgång av hela vår verksamhet. Flera myndigheter såsom Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Tranås Kommun med fler gör kontinuerliga kontroller av vår verksamhet.

Kemikalier fria från gifter

Tranås Skinnberedning arbetar intensivt för att bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Detta betyder att vi i samarbete med välkända internationella kemikalieleverantörer och internationella miljöexperter löpande arbetar med att byta ut problematiska kemikalier med andra mer miljövänliga alternativ.

Vi arbetar också intensivt med att minska kemikalieanvändningen genom att utveckla nya processer med högre upptag av kemikalier i skinnen.