Beredningsprocessen

Svensk Beredning av Lammskinn och Nöthudar

Beredningen skiljer sig beroende på om det är ett fårskinn eller nöthudar som bereds. Skillnaden mellan de två typerna är att nöthudarna är tyngre och mer tidskrävande att arbeta med. Nöthudarna tar också en annan väg genom produktionen, med vissa unika arbetsmoment.

Nedan förklaras processen för fårskinnen. Hela beredningsprocessen innehåller 30-40 arbetsmoment beroende på slutprodukt. Denna process kan kortas ned till nio huvudmoment som beskrivs närmare.


1. Konservering

Detta är en viktig process som har stor inverkan på slutresultat av produkten. Denna process sker precis efter slakt och innan skinnen kommer till Tranås Skinnberedning. Skinnen kan anlända både saltade och torkade. Saltade skinn kan bevaras i upp till ett år.

2. Tvätt och vekning

Först tas det mesta av ullen bort med råklippning. Skinnet tvättas sedan i 35 grader med vanliga, biologiskt nedbrytbara tvättmedel. Efter detta får skinnet ligga i kallt, saltbräckt vatten för att återfå sitt ursprungliga skick. 

Dagen efter tas alla kött- och fettrester bort maskinellt, genom så kallad fläskning, och skinnet bearbetas slutligen med hjälp av enzymer som bryter ned fetter och luckrar upp proteinet i lädret.

3. Syrabetning

Genom att tillsätta myrsyra stoppas hela vekningsprocessen och en ny form av konservering skapas. Skinnet ligger i detta stadium i minst två dygn, men kan principiellt förvaras så här i flera månader.

4. Garvning och återfettning

Det finns många olika sorters garvämne att välja på. Det vanligaste garvämnet för garvning av skinn är det trevärdiga kromsulfatet, men garvningen kan också ske på ekologisk väg. Denna process är till för att få ett skinn som tål stora mekaniska påfrestningar. Det är också garvningens kvalité som avgör dess tvättbarhet.

5. Torkning

Torkningen föregås av en våtpressning där så mycket vatten som möjligt pressas ur på mekanisk väg. Skinnet torkas helt torrt vid en temperatur 35-40 grader. När skinnet har torkat första gången drar lädret ihop sig och blir hårt och buckligt.

6. Återfuktning och sträckning (utstötning)

Det hårda och buckliga lädret blöts upp igen med vatten och fett och sträcks sedan ut med maskiner så mycket det går.

8. Mekanisk bearbetning av lädret och avfettning

Skinnet sträcks även i torrt skick. Sedan sker lejdring vilket innebär att skinnen körs tillsammans med bokspån i roterande tunnor för att uppnå ett mjukt läder och en ren ullsida. Avfettningen som sedan sker är en slags kemtvätt som sänker skinnets fetthalt väsentligt.

9. Färdigbearbetning av ull och läder

Efter avfettning slipas, kardas och putsklipps skinnet.