Hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Verksamheten på Tranås Skinnberedning ger många positiva effekter bland annat genom öppna landskap och sysselsättning på landsbygd.

 • Vår verksamhet skall orsaka minsta möjliga miljöbelastning när det gäller förorening av vatten, mark och luft.
 • Av myndigheter fastställda miljövillkor skall klaras med god marginal.
 • Utvecklingen skall kännetecknas av ständiga förbättringar.
 • Minska transportmiljöbelastningen genom att finnas nära våra kunder och i största möjliga utsträckning använda material och produkter från ett närområde.
 • Mål för våra miljöförbättrande åtgärder finns upprättade och följs regelbundet upp och revideras.
 • Vi är Miljöcertifierade.

Tranås Skinnberednings policy

 • Att vara ett berederi för fårnäringen i Sverige och våra grannländer.
 • Att arbeta för bra miljö och god kvalité.
 • Att ha kunden i centrum
 • Att ha tillgänglighet och god service
 • Att vara lyhörda för kundens behov och önskemål.

Kommentar

Vi sex i ägargruppen, varav två fårägare, tror oss veta näringens alla förutsättningar och känner dess problem och glädjeämnen. Vi talar därför samma språk som våra kunder.

Vi är mycket glada över all uppslutning från svenska uppfödare men även våra skandinaviska grannar som gör det möjligt för oss att fortsätta verksamheten, att investera och att utvecklas.

Sverige har kanske världens strängaste miljölagar. Hela tiden har vi arbetat med miljöfrågorna som är av yttersta vikt för Sverige men också i ett globalt perspektiv.

Du som bereder hos oss på Tranås Skinnberedning kan alltså känna dig trygg i vetskap om att vi gör allt för att lämna ett så rent arv som möjligt till barn och barnbarn.