Nordisk miljöcertifiering av garverier

Miljöcertifiering


Sverige har en av världens strängaste miljölagar. Vi arbetar ständigt med miljöfrågorna som är av yttersta vikt för oss, Sverige och i vårt globala perspektiv.

Du som bereder hos oss på Tranås Skinnberedning kan alltså känna dig trygg i vetskap om att vi gör allt för att lämna ett så rent arv som möjligt för vår framtida generation.

Svenska miljökrav & korta transportvägar ger dig garanti för miljövänliga skinn. Vår nordiska miljöcertifiering är grunden i vår svenska produktion.

    Kraven i vår nordiska miljöcertifiering baseras på krav för garverier/berederier utarbetade av EU-kommissionen (EU BAT referensdokument och samt EU:s krav för miljöcertifiering av skor).