Ekoskinn

Beredning av skinn med vegetabiliska garvämnen

Om ett alternativ till kromberedning av fårskinn

Tranås Skinnberedning har som det enda industriella fårskinnsberederiet i Sverige alltid eftersträvat att uppfylla våra kunders krav på en högkvalitativ beredning anpassad för det ändamål kunden önskar.

Eftersom det från några kunder kommit önskemål om alternativ till kromgarvning har vi sedan 2004 tagit fram en s.k. eko-pläd. Vi vill för den skull inte göra avkall på vår beredningskvalité.


Lädrets egenskaper påverkar

Genom att använda en mix av syntetiska och vegetabiliska garvämnen kan vi därför erbjuda er en produkt som inom vissa användningsområden utgör ett bra alternativ till kromberedda skinn. Vi började med att ta fram plädskinn.

Men det går inte att byta garvningsmetod utan att samtidigt få andra egenskaper i det producerade lädret. I jämförelse med egenskaperna hos ett kromgarvat skinn finns en del kvar att önska, men vi anser att resultatet är fullt godtagbart.

Vårt "ekoskinn" har ett "runt" mjukt naturvitt läder som påminner om Dalalockar. Ekoskinnen är inte tvättbara.


Utvecklingen fortsätter

Vi slår oss inte till ro med detta. Utvecklingsarbetet arbetas med kontinuerligt och vi håller oss hela tiden uppdaterade med internationell forskning och utveckling på området. Vi anpassar och modifierar denna information till våra skinns egenskaper och våra processtekniska förhållanden. Allt för att få fram skinn med hög miljöstatus.

Samtidigt vill vi kunna erbjuda våra kunder olika beredningsalternativ allt efter önskemål och inriktning.


Vi anser detta vara det bästa sättet för oss att bidra till den svenska fårnäringens fortlevnad och utveckling.